ရထားကောင်များသည် ခူကောင်နဲ့ ပုံသဏ္ဌာန်တူသော်လည်း အင်းဆက်လောင်း မဟုတ်ပါ။ ကင်းခြေများကောင် အသေးစားများ ဖြစ်ပြီး ကင်းခြေများကောင်အစစ်ထက် အကောင်အရွယ်အစား များစွာသေးငယ်သည်။ အသွားအလာလည်း ကင်းခြေများထက် ပိုနှေးကွေးသည်။ မတော်တဆ ထိမိလျှင် ကြိုးခွေကဲ့ကို ကိုယ်ခန္ဓာကို ဝိုင်းစေ၍ ဦးခေါင်းကို ကွယ်ဝှက်တတ်သည်။ ရွက်ခြောက်၊ အရွက်ရိုးခြောက်၊ သစ်ပင်အစိတ်အပိုင်းများကို စားတတ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်