ရာပြည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်များ (၁၉၁၀ - ၂၀၁၀)

မြန်မာနိုင်ငံ၌ ၁၉၁၀ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့ ထင်ရှားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် ရာပြည့်စရင်းဝင်ခဲ့ကြသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်များဖြစ်သည်။ ယင်းတို့သည် သက်ဆိုင်ရာပညာရပ် သို့မဟုတ် နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့သည်။ ယင်းသို့ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် ရာပြည့်စရင်းဝင်ခဲ့သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်တို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

အမည် မွေးဖွားသည့် နှစ် ကွယ်လွန်သည့် နှစ် ထင်ရှားသည့် နယ်ပယ်
သာမညဆရာတော် ၁၉၁၀ ၂၀၀၃ ဘာသာရေး
ရူမဝဦးကျော် ၁၉၁၀ ၁၉၇၄ စာပေ
ကျော်စိုး ၁၉၁၀ ၁၉၃၀ ရုပ်ရှင်
မင်းဆွေ ၁၉၁၀ ၁၉၄၉ (ထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံး) စာပေ
ရွှေပြည်အေး ၁၉၁၀ ဖြည့်စွက်ရန် စာပေ၊ ဂီတ
မြို့မငြိမ်း ၁၉၁၀ ဖြည့်စွက်ရန် စာပေ၊ ဂီတ
ရွှေတိုင်ညွန့် ၁၉၁၀ ဖြည့်စွက်ရန် စာပေ၊ ဂီတ
ခင်စောမှု ၁၉၁၀ ဖြည့်စွက်ရန် စာပေ
နွယ်စိုး ၁၉၁၀ ၁၉၉၅ စာပေ
သဟာယဆရာတင် ၁၉၁၀ ၁၉၄၉ စာပေ
ဦးသော်ဇင် ၁၉၁၀ ဖြည့်စွက်ရန် စာပေ
ဒဂုန်ဦးစန်းငွေ ၁၉၁၀ ဖြည့်စွက်ရန် စာပေ
ကျော်စိုး ၁၉၁၀ ဖြည့်စွက်ရန် စာပေ
လန်ဒန် ဦးတက်ထွန်း ၁၉၁၀ ဖြည့်စွက်ရန် ဖြည့်စွက်ရန်
သုခ ၁၉၁၀ ၂၀၀၅ စာပေ၊ ဂီတ၊ ရုပ်ရှင်
ဦးချင်းစိန်(ရွှေညာမောင်) ၁၉၁၀ ၁၉၈၅ ရုပ်ရှင်
ဦးငွေကိုင် ၁၉၁၀ ၁၉၆၇ ပန်းချီ
ပန်းချီ ဦးသိန်းဟန် ၁၉၁၀ ၁၉၈၆ ပန်းချီ
ဦးသန့် ၁၉၁၀ ၁၉၇၄ စာပေ၊ နိုင်ငံရေး၊ကမ္ဘာ့အရေး
သခင်ဗစိန် ၁၉၁၀ ဖြည့်စွက်ရန် နိုင်ငံရေး
သခင်ချစ် ၁၉၁၀ ဖြည့်စွက်ရန် နိုင်ငံရေး
ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း(သခင်ရှုမောင်) ၁၉၁၀ ဖြည့်စွက်ရန် နိုင်ငံရေး