ရို (ခန)

ဂျပန်စာ ‌အရေးအသားအက္ခရာ

ဟိရဂန တွင် သို့မဟုတ် ခတခန တွင် (ရောမအက္ခရာ ro ဖြင့် မှတ်သားသည်) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် မိုရ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။

အက္ခရာ ဖလှယ်ခြင်းro
hiragana origin
katakana origin

ဆွဲသားချက်ပြင်ဆင်

Stroke orderပြင်ဆင်

 
Stroke order in writing ろ
 
Stroke order in writing ロ
 
Stroke order in writing ろ
 
Stroke order in writing ロ

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်ပြင်ဆင်

ကိုးကားပြင်ဆင်