ရုပ်ရှင်ပညာ (Cinematography) ရုပ်ရှင် ဖြစ်ရန် ဓာတ်ပုံ များ ရိုက်ကူးသောအခါ အလင်းအမှောင် နှင့် ကင်မရာ ပါဝင်သည့် ရုပ်ရှင် ရိုက်နည်းစဉ် ပညာဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်ပညာ သည် ဓာတ်ပုံရိုက်ပညာ နှင့် အလွန်ပင်နီးစပ်ပြီး ရုပ်ရှင်ပညာ တွင် ကင်မရာနှင့် ရိုက်ကွင်းတို့က လှုပ်ရှားမှုများ အပိုပါလာသည်။

ရုပ်ရှင်ပညာ အခြေခံများပြင်ဆင်

အနုပညာ ဖြစ်သော ရုပ်ရှင်ပညာသည် များစွာသော အခြေခံများ ကြွယ်ဝစွာရှိသည်။

ဖလင် ရွေးချယ်ခြင်းပြင်ဆင်

ရုပ်ရှင်ပညာ အခြေခံကို ဖလင်လိပ်များ သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ် ကင်မရာများတွင် ပုံယူ စန်စာ (imaging sensor) များမှစတင်နိူင်သည်။

ဖလင်ဆေးခန်းပြင်ဆင်

ဖလင်ဆေးခန်းသည်လည်း ပုံထုတ်ကောင်းရန် များစွာမူတည်သည်။

ဖစ်တာပြင်ဆင်

မှုန်ဝါးရန်၊ အရောင်ထဲ့ရန် စသည့်အတွက် ဖစ်တာများသုံးပြီး ဇာတ်ဝင်ခမ်းများတွင် အကြီးအကျယ်သုံးကြရသည်။


မှန်ဘီလူးပြင်ဆင်