ရုပ်ရှင်ပွဲတော်များကို နိုင်ငံတကာတွင် ကျင်းပလေ့ရှိသည်။ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်များတွင် ဒေသအတွင်းမှ ရုပ်ရှင်ကားများနှင့် ကျင်းပရာ ဒေသအတွင်းမှာ ရုပ်ရှင်ကားများကို ပြသလေ့ရှိသည်။ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကျင်းပရာတွင် ပြိုင်ပွဲများ၊ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများနှင့် အခြားသော လှုပ်ရှားမှုများကို ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ ဝဿန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဖြစ်သည်။

The Venice Film Festival is the oldest film festival in the world and one of the most prestigious and publicized

ကိုးကားပြင်ဆင်