ရု (ခန)

ဂျပန်စာရေးနည်းစနစ်မှ အက္ခရာ

ဟိရဂန တွင် သို့မဟုတ် ခတခန တွင် (ရောမအက္ခရာ Ru ဖြင့် မှတ်သားသည်) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် မိုရ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။

အက္ခရာ ဖလှယ်ခြင်းru
hiragana origin
katakana origin
Form Rōmaji ဟိရဂန ခတခန
Normal r-
(ら行 ra-gyō)
Ru
ruu
るう, るぅ
るー
ルウ, ルゥ
ルー

ဆွဲသားချက်ပြင်ဆင်

 
Stroke order in writing る
 
Stroke order in writing ル
 
Stroke order in writing る
 
Stroke order in writing ル

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်ပြင်ဆင်

အက္ခရာ အချက်အလက်များ
နမူနာ
ယူနီကုဒ် အမည် HIRAGANA LETTER RU KATAKANA LETTER RU HALFWIDTH KATAKANA LETTER RU KATAKANA LETTER SMALL RU
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
ယူနီကုဒ် 12427 U+308B 12523 U+30EB 65433 U+FF99 12797 U+31FD
UTF-8 227 130 139 E3 82 8B 227 131 171 E3 83 AB 239 190 153 EF BE 99 227 135 189 E3 87 BD
Numeric character reference る る ル ル ル ル ㇽ ㇽ
Shift JIS 130 233 82 E9 131 139 83 8B 217 D9
  • Braille
る / ル in Japanese Braille
る / ル
ru
るう / ルー
Other kana based on Braille
りゅ / リュ
ryu
りゅう / リュー
ryū
           

   

ကိုးကားပြင်ဆင်