ရု (ခန)

ဂျပန်စာရေးနည်းစနစ်မှ အက္ခရာ

ဟိရဂန တွင် သို့မဟုတ် ခတခန တွင် (ရောမအက္ခရာ Ru ဖြင့် မှတ်သားသည်) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် မိုရ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။

အက္ခရာ ဖလှယ်ခြင်းru
hiragana origin
katakana origin
Form Rōmaji ဟိရဂန ခတခန
Normal r-
(ら行 ra-gyō)
Ru
ruu
るう, るぅ
るー
ルウ, ルゥ
ルー

ဆွဲသားချက်ပြင်ဆင်

 
Stroke order in writing る
 
Stroke order in writing ル
 
Stroke order in writing る
 
Stroke order in writing ル

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်ပြင်ဆင်

Character
Unicode name HIRAGANA LETTER RU KATAKANA LETTER RU HALFWIDTH KATAKANA LETTER RU KATAKANA LETTER SMALL RU
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
Unicode 12427 U+308B 12523 U+30EB 65433 U+FF99 12797 U+31FD
UTF-8 0 0 139 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 8B 0 0 171 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 AB 0 0 153 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 99 0 0 189 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 BD
Numeric character reference る る ル ル ル ル ㇽ ㇽ
Shift JIS 130 233 82 E9 131 139 83 8B 217 D9
  • Braille
る / ル in Japanese Braille
る / ル
ru
るう / ルー
Other kana based on Braille
りゅ / リュ
ryu
りゅう / リュー
ryū
           

   

ကိုးကားပြင်ဆင်