ရေ သံသရာလည်ခြင်း

(ရေသံသရာ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
Watercycleburmesehigh.jpg

ရေသံသရာလည်ခြင်းကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် Water Cycle ဟုခေါ်သည်။