ဘောဂဗေဒ ပညာရပ်တွင် ရောင်းလိုအားဆိုသည်မှာ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများမှ သတ်မှတ်ဈေးနှင့် ရောင်းချရန် ဆန္ဒရှိပြီး ရောင်းချနိုင်သော ပစ္စည်းပမာဏကို ဆိုလိုသည်။