ပင်မမီနူးကို ဖွင့်ရန်
ရောမအင်ပါယာ (အေဒီ ၁၇)

ရောမ အင်ပါယာသည် အလွန်ကြီးမားသည့် ဧကရာဇ် ဘုရင် အုပ်ချုပ်သည့် ဒေသကြီးဖြစ်သည်။ ရောမအင်ပါယာ၏ ပထမဆုံး ဧကရာဇ်မှာ အောက်တေးဗီးယန်း ဖြစ်ပြီး ဘီစီ ၂၇ မှစ၍ အုပ်စိုးခဲ့သည်။ ထိုကာလ မတိုင်ခင်က ရောမအင်ပါယာမှာ ဆီးနိတ်ဟု ခေါ်သည့် ကောင်စီမှ အုပ်စိုးသည့် ရီပတ်ဘလစ် နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်သည်။