ရောဟဏီနက္ခတ် မှာ ငါးကြင်းသဏ္ဌာန် ဆယ်လုံးရှိသည်။ တနည်း ငါးလုံး၊ လှည်းဦးပွတ်နှင့် တူ၏။ ထိုနက္ခတ်ကို ဗြဟ္မာနတ်အစိုးရကြောင်း ဆိုသည်။[၁]

  1. http://martikar.pikay.org/2012/10/blog-post_5851.html