ပင်မမီနူးကို ဖွင့်ရန်
Watercycleburmesehigh.jpg

ရေသံသရာလည်ခြင်းကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် Water Cycle ဟုခေါ်သည်။