ရှေးရိုး ရူပဗေဒ

၁၉၀၀ ခုနှစ် မတိုင်ခင် ရုပဗေဒနားလည်မှုများ
(ရှေးရိုးရူပဗေဒ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)

ရှေးရိုး ရူပဗေဒ ဆိုသည်မှာ လူအများစုလက်ခံနိုင်သော ခေတ်သစ် သီအိုရီများကို ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်သည့် ရူပဗေဒဟု ညွန်းဆိုနိုင်သည်။ ခေတ်သစ် သီအိုရီများသည် ရှုပ်ထွေးပြီး မလိုလားအပ်သော အခြေနေများတွင် ရှေးရိုး ရူပဗေဒကို အသုံးပြုနေရဆဲဖြစ်သည်။ ဆိုရသော် အိုင်းစတိုင်းနှိုင်းရသီအိုရီဖြင့် အာကာသအချိန် အကွေးဖြစ်နေပုံအား ကမ္ဘာသည် နေအား လှည့်ပတ်နေပုံကို ဥပမာထား၍ ပိုမိုတိကျစွာ ရှင်းပြပေးနိုင်သော်လည်း အာကာသယာဉ်များ ပစ်လွှတ်ရာ၌ နယူတန်၏ ဒြပ်ဆွဲအားနိယာမကို အသုံးပြုနေရဆဲဖြစ်သည်။

ခေတ်သစ် ရူပဗေဒ၏ ခက်မာ ၄ ခု