လက်စွပ် သည် ဝန်းဝိုင်းသာ ပုံစံရှိပြီး လက်ဝတ်တန်ဆာအဖြစ် အသုံးပြုကြသည်။ အများအားဖြင့် သတ္တုများဖြင့် ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ လက်ချောင်းများ သို့မဟုတ် တစ်ခါတရံ ခြေချောင်းများတွင် ဝတ်ဆင်ကြသည်။

Late Roman rings from the Thetford Hoard

လက်စွပ်ပြုလုပ်ရာတွင် သတ္တုဖြင့်သာ လုပ်လေ့ရှိ၏။ သို့သော် ပစ္စည်းအားလုံးနီးပါး လက်စွပ်ကို ပြုလုပ်၍ ရသည်။ (ဥပမာ - သတ္တု၊ ပလတ်စတစ်၊ ကျောက်တုံး၊ သစ်သား၊ အရိုး၊ ဖန်၊ ကျောက်အရိုင်းတုံးများ၊ စိန်၊ ပတ္တမြား၊ နီလာ၊ မြ)