လက်ဖက်ရည် ( လ္ဘက်ရည် / tea drink ) ကို လက်ဖက် မှ ပြုလုပ်သည်။ မြန်မာ့ လက်ဖက်ရည်သည် မြန်မာပြည်ရှိ လူတိုင်းနီးပါးနှင့် ရင်းနှီးနေပြီးသောအရာဖြစ်သည်။ နေရာတိုင်လိုလိုတွင် လက်ဖက်ရည်ရောင်းသော လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ရှိသည်။ လက်ဖက်ရည်ကို ချိုစိမ့်၊ ကျစိမ့်၊ ပေါ့ကျ၊ ပေါ့စိမ့် စသဖြင့် အရသာပေါင်းစပ်နည်းမျိုးစုံဖြင့် သောက်သုံးကြသည်။

ကိုးကား ပြင်ဆင်