လက်သည်းညှပ်

လက်သည်း၊ခြေသည်းများ တိရန်အသုံးပြုသောကိရိယာ

လက်သည်းညှပ် သည် လက်သည်းခွံ၊ ခြေသည်းခွံများကို တိရန်၊ ဖြတ်ရန်အတွက် လက်ဖြင့်အသုံးပြုရသည့် ပစ္စည်းဖြစ်သည်။

A variety of nail clippers; the clipper on the left is in the plier style; the centre and right clippers are in the compound lever style

ပုံစံပြင်ဆင်

Levers of a compound-lever clipper; purple triangles denote the fulcra

လက်သည်းညှပ်များကို များသောအားဖြင့် အစွန်းခံသံမဏိ(stainless steel) ဖြင့် ပြုလုပ်ကြ၏။ သို့သော် ပလတ်စတစ်၊ အလူမီနီယမ် (ဒန်သတ္ထု) ဖြင့်လည်း ပြုလုပ်နိုင်သေးသည်။ လက်သည်းညှပ်သည် ပလာယာပုံစံနှင့် မောင်းတံပုံစံဟူ၍ အဓိကအားဖြင့် နှစ်မျိုးရှိ၏။ လက်သည်းညှပ်အများစုတွင် လက်သည်းခွံ၊ ခြေသည်းခွံများအောက်ရှိ အညစ်အကြေးများကို ရှင်းလင်းရန်အတွက် ကိရိယာပစ္စည်းတစ်ခု ပါဝင်ကြသည်။

သမိုင်းပြင်ဆင်

 
Razor (top) and nail cutter with bone handle (bottom) found in a grave of the Hallstatt culture (c. 6th–8th centuries BC)


ကိုးကားပြင်ဆင်