လမ်းမတော်လမ်းသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းခရိုင်တွင် တည်ရှိသည်။ လမ်း၏ အရှေ့ရပ် လသာမြို့နယ် နှင့် လမ်း၏ အနောက်ရပ် လမ်းမတော်မြို့နယ် တို့ကို ပိုင်းခြားထားပြီး တောင် မြောက်သွားသော ရန်ကုန်မြို့၏ အမည်တပ်လမ်းမတခုဖြစ်သည်။ အပြိုင်လမ်းများမှာ အနောက်ရပ် ၁ လမ်း၊ ၂ လမ်း၊ ၃ လမ်း၊ ၄ လမ်း၊ ဝါးတန်းလမ်းမ(ကီလီလမ်း)၊ ၅ လမ်း၊ ၆ လမ်း၊ ကိုင်းတန်းလမ်း၊ ၇လမ်း၊ ၈ လမ်း၊ လမ်းသစ်လမ်းမ(မော်တင်လမ်း)၊ ၉လမ်း၊ ၁၀ လမ်း၊ လှည်းတန်းလမ်း၊ ၁၁ လမ်း၊ ၁၂ လမ်း၊ ဘုန်းကြီးလမ်းမ • ပြည်လမ်းမ၊ ၁၃ လမ်း၊ ၁၄ လမ်း၊ ရွှေတောင်တန်းလမ်း၊ ၁၅ လမ်းနှင့် ၁၆ လမ်း တို့ဖြစ်ကြသည်။ အရှေ့ရပ် ၁၇ လမ်း၊ ၁၈ လမ်း၊ စဥ့်အိုးတန်းလမ်း၊ ၁၉ လမ်း၊ ၂၀ လမ်း၊ လသာလမ်းမ၊ ၂၁ လမ်း၊ ၂၂ လမ်း၊ ဗိုလ်ရွဲလမ်း (မောင်ခိုင်လမ်း)၊၂၃ လမ်း၊ ၂၄ လမ်း၊ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်မးလသာမြို့နယ် နှင့် ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် ကို ပိုင်းခြားသတ်မှတ်သည်။ ၂၅ လမ်း၊ ၂၆ လမ်း၊ ကုန်ဈေးတန်းလမ်း၊ ၂၇ လမ်း၊ ၂၈ လမ်း၊ ရွှေဘုံသာလမ်းမ(မဂိုလမ်း)၊ ၂၉ လမ်း၊ ၃၀ လမ်း၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း(မောင်ထော်လေးလမ်း)၊ ၃၁ လမ်း၊ ၃၂ လမ်း၊ ဆူးလေဘုရားလမ်းမပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် နှင့် ကျောက်တံတားမြို့နယ်တို့ကို ပိုင်းခြားသတ်မှတ်သည်။ ၃၃ လမ်း၊ ၃၄ လမ်း၊ ဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်း(ဘားလမ်း)၊ ၃၅ လမ်း၊ ၃၆ လမ်း၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းမ၊ ၃၇ လမ်း၊ ၃၈ လမ်း၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း(လွစ္စလမ်း)၊ ၃၉ လမ်း၊ ၄၀ လမ်း၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း(စပတ်လမ်း)၊ ၄၁ လမ်း၊ ၄၂ လမ်း၊ ဘိုကလေးဈေးလမ်း၊ ၄၃ လမ်း၊ ၄၄ လမ်း၊ သိမ်ဖြူလမ်းမကျောက်တံတားမြို့နယ် နှင့် ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်တို့ကို ပိုင်းခြားသတ်မှတ်သည်။

ခဏနား