လီဗြောင်ဟွန်း

တောင်ကိုရီးယား ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်

လီဗြောင်ဟွန်း Lee Byung_hun သည် ကိုရီးယားရုပ်ရှင်သမိုင်း၏ နိုင်ငံတကာအအောင်မြင်ဆုံးမင်းသားဖြစ်လာသူ (သို့) ဘောင်များထဲမှရုန်းကန်ရင်းHollywood ဟောလီးဝုဒ်ရှိ အအောင်မြင်ဆုံး ကိုရီးယားမင်းသား ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။