လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့

လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ (HRWD) သည် အမြတ်အစွန်းမယူသော အဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်သည်။ လူထုအခြေခံအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရပ်ရွာလူထုများအတွက် သင်တန်းများနှင့် လှုံ့ဆော်မှု များစွာကို အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ ရပ်ရွာလူထု တောင်သူလယ်သမားတို့၏ အခွင့်အရေးများကို အပြည့်အဝရရှိ ခံစားစေရန် ရည်ရွယ်ကာ လယ်ယာမြေအသိပညာပေးခြင်းနှင့် အမှုကိစ္စ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းဟူသော အဓိကလမ်းစဉ်နှစ်ရပ်ဖြင့် စွမ်းရည်မြှင့်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။

လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့(HRWD) သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနစ်နာနေကြသော ကလေးလုပ်သားများ၊ ကလေးစစ်သားများ၊ လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု မရကြသော အမျိုးသမီးများ၊ အဖိနှိပ်ခံ အမျိုးသမီးများ၊ နည်းပေါင်းစုံဖြင့် ခွဲခြားဆက်ဆံခံနေကြရသော အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေးများကိုလည်း နည်းနိုင်သည်ထက် နည်းအောင်၊ ပပျောက်နိုင်သည်ထက် ပပျောက်အောင် ရည်ရွယ်၍ တရားဥပဒေနှင့်အညီလုပ်ဆောင်နေသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။

နောက်ခံသမိုင်းပြင်ဆင်

နိုင်ငံသားတိုင်း လူ့အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ရရှိစေရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို ကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက် လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ကာကွယ်ရေးကွန်ရက်(HRWDN)ကို (၅-၁၁-၂၀၁၀)တွင် လူ့အခွင့်အရေး စိတ်ပါဝင်စားသူ (၂၆)ဦးဖြင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

ရည်မှန်းချက်ပြင်ဆင်

  1. လူတိုင်း တစ်ဦးချင်းဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများကို သိရှိနားလည်ပြီး အပြည့်အ၀ရရှိစေရန် လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။
  2. လူသားတိုင်း၏ ဥပဒေနှင့် မညီသော ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများကို ဥပဒေ၏ အကာအကွယ် အပြည့်အဝရရှိစေရမည်။
  3. နိုင်ငံသားတိုင်း၏ ဥပဒေမဲ့ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများ လျော့နည်းပပျောက်စေရမည်။
  4. အရွယ်မရောက်ဘဲ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်မှုနှင့် ကလေးလုပ်သားဖြစ်တည်မှုကို ချုပ်ငြိမ်းပပျောက်စေရမည်။
  5. လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို စောင့်ကြည့်ကာကွယ်သွားမည်။