လောကီပညာ ဆိုသည်မှာ လူ့လောကအကျိုးအတွက် သင်ကြားဆည်းပူးသောအတတ်ပညာကို ခေါ်ဆိုသည်။ ဘုံသုံးပါး၌အကျိုးစီးပွားကို သိသည်ကား လောကီပညာမည်၏။

မြန်မာဝစ်ရှင်နရီ
မြန်မာ ဝစ်ရှင်နရီ တွင် ဤစကားလုံးအတွက်
အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ရှိသည် -