လောအန့်စ်စနစ်

အက်ဒွပ် လော်အန့်စ် စတင်လေ့လာခဲ့သော ရိုးရိုးဒစ်ဖရန်ရှယ်ညီမျှခြင်းစနစ်
en:Lorenz curve သို့မဟုတ် en:Lorentz distribution  နှင့် မရောထွေးပါနှင့်။

လောအန့်စ်စနစ် ဆိုသည်မှာ ရိုးရိုးဒစ်ဖရန်ရှယ်ညီမျှခြင်းများ (ordinary differential equations) ပါသည့် စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ဤစနစ်ကို သင်္ချာနှင့် မိုးလေဝသပညာရှင် အက်ဒွပ် လောအန့်စ် (Edward Lorenz) က စတင်လေ့လာခဲ့သည်။

လောအန့် ဆွဲငင်ခြေ (Lorenz attractor) အတွင်းရှိ ရိုးရှင်းသည့် အဖြေတစ်ခု