လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးခြင်း

လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးရေး စနစ်ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ် စွမ်းအားကို နောက်ဆုံးအဆင့် ပေးပို့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ဓာတ်အားပို့လွှတ်စနစ်မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများကို သုံးစွဲသူမျာထံသို့ သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဓာတ်အားပို့လွှတ်စနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဖြန့်ဖြူးရေး ဓာတ်အားခွဲရုံများသည် ပို့လွှတ်ဓာတ်အားကို ၂ ကီလိုဗို့ မှ ၃၅ ကီလိုဗို့ အထိရှိသော အလယ်အလတ် ဓာတ်အား အဖြစ်သို့ ထရန်စဖော်မာ များအား အသုံးပြုပြီး လျှော့ချပေးသည်။ အဓိက ဓာတ်အားပို့ လိုင်းများမှ အလယ်အလတ် ဓာတ်အား ပါဝါများကို အသုံးပြုသူတို့၏ အိမ်အနီးတွင် ရှိသော ဖြန့်ဖြူးရေး ထရန်စဖော်မာများသို့ သယ်ဆောင်ပေးသည်။

ဓာတ်တိုင်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ၅၀ ကေဗွီအေ ဖြန့်ဖြူးရေး ထရန်စဖော်မာ