လှည်းကူးပညာရေးကောလိပ်

လှည်းကူးပညာရေးကောလိပ် သည် မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှည်းကူးမြို့နယ်တွင် တည်ရှိသည်။

လှည်းကူးပညာရေးကောလိပ်
အမျိုးအစားအများဆိုင်
တည်ထောင်၂၀၁၉
တည်နေရာလှည်းကူးမြို့နယ်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ကိုးကားပြင်ဆင်