ဘောဂဗေဒ ဘာသာရပ်တွင် ဝန်ဆောင်မှု ဆိုသည်မှာ ကိုင်တွယ် ထိတွေ့၍ မရသော ကုန်စည်ကို ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ဝန်ဆောင်မှု ပေးခြင်းဖြင့် စားသုံးသူ ကိုယ်တိုင်ကို ဖြစ်စေ (ဥပမာ ဆံပင်ညှပ်ခြင်း)၊ စာသုံးသူ ပိုင်ဆိုင်သော ပစ္စည်းကို ဖြစ်စေ (ဥပမာ မော်တော်ကားပြင်ခြင်း)၊ စားသုံးသူ ပိုင်ဆိုင်သော ဥစ္စာပစ္စည်းကို (ဥပမာ စတော့ရှယ်ယာများ စီမံခန့်ခွဲခြင်း) ဖြစ်စေ တနည်းတဖုံ ကူညီပံ့ပိုးပေးသည်။