ဝန်လူငှက်

ဝန်လူငှက်
Haliaeetus leucocephalus-tree-USFWS.jpg
Bald Eagle
သိပ္ပံနည်းကျ အမျိုးအစားခွဲခြင်း
လောက:
မျိုးပေါင်းစု:
မျိုးပေါင်း:
မျိုးစဉ်:
မျိုးရင်း:
Genera

Several, see text

ကိုးကားပြင်ဆင်