ဝီကီပီးဒီးယား:ကဏ္ဍခွဲများအစု

ကဏ္ဍခွဲများအစု ဆိုသည်မှာ ကဏ္ဍတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုကဏ္ဍတွင် ဆောင်းပါးမပါဘဲ ကဏ္ဍခွဲများသာ ပါသည်။ ထိုကဏ္ဍခွဲများတွင်မှ ဆောင်းပါးများပါမည် ဖြစ်သည်။

ဥပမာ Category:နိုင်ငံအလိုက် ဘာသာစကားများ သည် ကဏ္ဍခွဲများအစု ဖြစ်သည်။ ၄င်းတွင် Category:ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ ဘာသာစကားများ ကဲ့သို့သော ကဏ္ဍခွဲများသာ ပါသည်။

အခြားကြည့်ရန်

ပြင်ဆင်ရန်