ဝီရိယ ပါရမီ= ဇွဲလုံ့လ စွမ်းပကားကြီးမားရန် ဖြည့်ကျင့်ခြင်း။

အကြောင်းအရာ ကိစ္စတစ်ခုကို တစိုက်မှတ်မှတ် အလေးထားဆောင်ရွက်ခြင်း။

နိုးကြားတက်ကြွစွာဖြင့် အလေးထားဆောင်ရွက်ခြင်း