သင်္ချာဆိုင်ရာအလှအပ

သင်္ချာဆိုင်ရာ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များ၊ (သက်သေပြချက်၊ သီအိုရီ၊ သီအိုရမ်နှင့် စဉ်းစားတွေးခေါ

သင်္ချာပညာရှင် အများအပြားနှင့် လူအချို့သည် သင်္ချာဆိုင်ရာ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များ၊ (သက်သေပြချက်သီအိုရီ၊ သီအိုရမ်နှင့် စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံအကြံဉာဏ်များ စသည့်) လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ယေဘုယျအားဖြင့် သင်္ချာဘာသာတစ်ခုလုံကို လှပသည်ဟု မြင်လေ့ရှိသည်၊ သင်္ချာနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ကိုင် ပြောဆို ဖော်ပြနေရခြင်း၌ မွေ့လျော်ကြသည်။ ဤသို့ သင်္ချာထဲရှိ အလှသစ္စာဟု ဆိုသည့်အရာကို သင်္ချာဆိုင်ရာ အလှအပ (mathematical beauty) ဟု ခေါ်သည်။ ထိုသို့အမြင်ရှိသူများက သင်္ချာကို အနုပညာတစ်ခုအဖြစ် ပြောဆိုတတ်ပြီး၊ အနည်းဆုံအနေဖြင့် ဖန်တီးတီထွင်ရသည့်အလုပ် (creative activity) တစ်ခုအဖြစ် မြင်ကြသည်။