မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဝန်ကြီးဌာနများတွင် သတ္တုတွင်း နှင့် ပတ်သက်၍ သတ္တုတွင်း ဝန်ကြီးဌာနထားရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ် သမ္မတ ဦးထင်ကျော် လက်ထက်တွင် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

Ministry of Mines
မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအစိုးရအဖွဲ့အစည်း
သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန
သတ္တုတွင်း ဝန်ကြီးဌာန အမှတ်တံဆိပ်
အစိုးရအဖွဲ့အစည်း အကျဉ်းချုပ်
အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအစားဝန်ကြီးဌာန
ဌာနချုပ်နေပြည်တော်
ဝက်ဘ်ဆိုက်mining.gov.mm

ယခင်သတ္တုတွင်း ဝန်ကြီးဌာန၏ လက်အောက်ရှိ ဦးစီးဌာနများမှာ

  1. သတ္တုတွင်း ဦးစီးဌာန
  2. အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်း လုပ်ငန်း
  3. အမှတ်(၂)သတ္တုတွင်း လုပ်ငန်း
  4. အမှတ်(၃)သတ္တုတွင်း လုပ်ငန်း
  5. မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာ ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း
  6. မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း
  7. မြန်မာဆားနှင့် အဏ္ဏဝါ ဓာတုဗေဒပစ္စည်း ထုတ်လုပ် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း
  8. ဘူမိဗေဒ လေ့လာရေးနှင့် ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေရေး ဦးစီးဌာနတို့ဖြစ်သည်။