သရင်ဘာသာစကား

တိဘက်–ဗမာ ဘာသာစကားအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ဘာသာစကား

ဒုလုန် ( တရုတ် : 龙语; ရိုးရာတရုတ် 龍語; pinyin : Dúlóng ) သို့မဟုတ် ထြန်၊ သရန်၊ ရဝင် သို့မဟုတ် ထြန် သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိ တိဘက် - ဗမာ ဘာသာစကားဖြစ်သည်။ ဒုလုန်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရဝမ် ဘာသာစကားနှင့် နီးစပ်ဆက်နွယ်သည်။ [၁] မျိုးနွယ်စုအားလုံးနီးပါး တိုင်းရင်းစာပေ သရန်ဘာသာကိုပြောဆိုနိုင်ကြပြီး အများစုမှာ ဘာသာစကားများစွာကိုပြောဆိုနိုင်ကြသည်။ မြန်မာ, လီဆူး နှင့် မန်ဒရင်းတရုတ် [၂] စကားတို့ကို သက်ကြီးရွယ်အိုများမှလွဲ၍ ပြောဆိုနိုင်ကြသည်။. [၃]

သရင်ဘာသာစကား
Default
  • သရင်ဘာသာစကား
ဘာသာစကားကုဒ်များ
ISO 639-3

ဒလုင်ဘာသာကို တာရွန်၊ ကီယူ၊ ကွီ၊ ကီယူဇေ၊ ကီယူပါ၊ ကီယောင့်၊ မေတူ၊ မေလံ၊ တာမာလူ၊ တူကီယူမူ၊ ကွီယူ၊ နမ်း၊ နူ-ဇူ ဟု အမည်အမျိုးမျိုးဖြင့်ခေါ်ဆိုကြသည်။[၄]

အသံ / ဗေဒပညာပြင်ဆင်

ဗျည်းပြင်ဆင်

ဒုလုင်ဘာသာတွင်ပီသသောအချက် (၆) ချက်တွင် ကနဦး ဗျည်းလုံး ၂၄ ခုရှိသည်။ ထို့အပြင် ဗျည်းတွဲများ / pr၊ br, mr, kr, xr, gr, pl, bl, ml, kl, gl / သာဗျည်း / p, t, ʔ,,,,, မီတာ, ŋ, r, ဌ / နောက်ပိတ်သံအနေအထားတွင်ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။

  1. Thurgood, Graham (2003). The Sino-Tibetan languages. Abingdon, Oxon: Routledge, 674–682. ISBN 0-203-27573-X 
  2. "Drung"။ 
  3. Perlin, Ross. "Language Attitudes of the T'rung": 91–113. 
  4. Did you know Drung is vulnerable?Endangered Languages