သရဲ

သေဆုံးသွားသောလူသို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်၏ဝိညာဉ်

အများက ယုံကြည်လက်ခံထားမှု အရ သရဲ ဆိုသည်မှာ သေဆုံးသွားသော လူတစ်ယောက် သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန် တစ်ကောင်၏ ဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီး သက်ရှိတို့အား ရုပ်အားဖြင့် သို့မဟုတ် အခြားသော ပုံသဏ္ဌန် တစ်မျိုးမျိုးဖြင့် ရှိနေကြောင်း ပြတတ်သော အရာပင်ဖြစ်သည်။ သရဲ၏ ပုံသဏ္ဌန် အနေအထားမှာ အမျိုးမျိုး အစားစားကွဲပြားသည်။ သူတို့ရှိနေကြောင်း ပြတတ်သော ပုံသဏ္ဌန်မှာလည်း မမြင်ရပဲ ရှိနေကြောင်း ပြတတ်သည်မှ စ၍ အရိပ်သဏ္ဌန် အလယ် သက်ရှိတို့နှင့် ပုံစံတူ အဆုံး အမျိုးမျိုး ကွဲပြားသည်။ သေဆုံးသွားသော လူတို့၏ ဝိညာဉ်နှင့် ဆက်သွယ်ရန် ကြိုးစားသည်ကို နီခရိုမန်စီ (necromancy) ဟု ခေါ်သည်။

သေဆုံးသွားသောသူတို့ ပုံသဏ္ဌန် တစ်မျိုးဖြင့် ရှိနေသည်ကို ယုံကြည်ကြသည်မှာ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားခြားနားပေသည်။ စာပေ မပေါ်ပေါက်မီ ယဉ်ကျေးမှု ကာလများကပင် လူမဟုတ်သော အရာတို့၏ ဝိညာဉ်ကို ယုံကြည့်ကြသည့် အန်နီမစ်ဇင် (animism ) နှင့် ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် ကွယ်လွန်ပြီးသူတို့ကို ကိုးကွယ်ခြင်းတို့မှ စ၍ တွေ့နိုင်သည်။

သရဲသည်Bioplasmaခန္ဓာကိုယ်နှင့်သတ္တဝါတစ်မျိုးလည်းဖြစ်နိုင်သည်။