သိုက် ပြင်ဆင်ရန်

  1. နောင်အနာဂတ်တွင်ဖြစ်ထွန်း ပေါ်ပေါက်လတ္တံ့သော အကြောင်းကို သိရှိစေရန် ကြိုတင်မိန့်မြွက်ထားခဲ့သော စကားဟောင်း " ဘုရားသာသနာ၊ ထိုအခါ၊ တေဇာ အရောင် တောက်လတ္တံ့။ ရဟန်၊ သံဃာ၊ အရိယ၊ ထိုအခါအနှံ များလတ္တံ့။ အယူဝါဒ၊ သဘောကျ၊ ဓမ္မခန္ဓာ မှန်လတ္တံ့ … စဩဖင့်အရပ်ရပ်သိုက်ထွက်စကား … လျှောက်ထားကြသည်။ [၁]
  2. အဖိုးတန်ပစ္စည်အစုအပုံရှိသောနေရာ [၂]

ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်

  1. ( ကုန်းဘောင်၊ တ၊ စာ ၂၄၃ - ၄ )
  2. ( Rob , III , p. 269 ; မြန်ဓာန်၊ စာ ၃၇၉။ ယုဒသန်၊ စာ ၁၀၄၂ )