သူတပါး၏ ပုညကို မှီခိုစားသောက်သူဟု ဆိုလိုသည်။ [၁]

ကိုးကားပြင်ဆင်

  1. မြကေတု ရေး၊ နန်းဓလေ့မှတ်တမ်းများ၊ ပကြိမ်၊ ၁၉၆၆၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ စာ-၉