သံမဏိ (အင်္ဂလိပ်: Steel) သည် သံသတ္တုကို ကာဘွန် ၀.၂ မှာ ၂.၁ ရာနှုန်းကြား ရောထားသည့် သတ္တုစပ်ဖြစ်သည်။ သံထက်မာကျော၍ အသုံးခံခြင်းကြောင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာသုံးသည်။ စတီး(steel)သည် သံနှင့် မတူသည့် အချက်မှာ သံချေးမလိုက်ပေ။

စတီ