သွာတိနက္ခတ် မှာ ကသစ်ပွင့်သဏ္ဌာန် နှစ်လုံးရှိသည်။ ထိုနက္ခတ်ကို ပဝနမည်သော လေနတ်မင်း အစိုးရသည်ဟု ဆိုသည်။ ဤနက္ခတ်သည် ဆံကျင်တရာနှင့် ယှဉ်၍ သွား၏။[၁]


ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်