ဟဂိုရိုမိုဘူတာ (羽衣駅 ဟဂိုရိုမို - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံအိုဆာကာခရိုင်တခအိရှိမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်