ဟတ်ချေားဘိုရိဘူတာ (တိုကျို)

ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိူမြို့ရှိ မီးရထားနှင့် မီသရိုဘူတာရုံ

ဟတ်ချေားဘိုရိဘူတာ (八丁堀駅 ဟတ်ချေားဘိုရိ - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုခရိုင်ချူးအိုးမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်