ဟနဲဒလေဆိပ်ပြည်တွင်းဂိတ်ပေါက်ဘူတာ

ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို့ရှိ မီးရထားဘူတာရုံ

ဟနဲဒလေဆိပ်ပြည်တွင်းဂိတ်ပေါက်ဘူတာ (羽田空港国内線ターミナル駅 ဟနဲဒခူးခိုးခိုခုဆိုင်ဆင်းတမိနရု - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုခရိုင်အိုးတမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်