ဟိဂရှိတခဆခိဘူတာ (東高崎駅 ဟိဂရှိတခဆခိ - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံမိယဇခိခရိုင်မိယခိုနိုဂျေားမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်