ဟိဂရှိ − နိဟွန်းဘရှိဘူတာ (東日本橋駅 ဟိဂရှိ − နိဟွန်းဘရှိ - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုခရိုင်ချူးအိုးမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်