ဟိဂရှိ − မဆွတ်ဘရဘူတာ

ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို့၊ ဆဲတဂယရှိ မီးရထားဘူတာရုံ

ဟိဂရှိ − မဆွတ်ဘရဘူတာ (東松原駅 ဟိဂရှိ − မဆွတ်ဘရ - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုခရိုင်ဆဲတဂယမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်