ဟိဂရှိ − ဟနဇိုနိုဘူတာ

ဟိဂရှိ − ဟနဇိုနိုဘူတာ (東花園駅 ဟိဂရှိ −ဟနဇိုနို - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံအိုဆာကာခရိုင်ဟိဂရှိအိုဆာကာမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်