ဟိဂရှိ − အိခဲဘုခုရိုဘူတာ

ဟိဂရှိ − အိခဲဘုခုရိုဘူတာ (東池袋駅 ဟိဂရှိ − အိခဲဘုခုရို - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုခရိုင်တိုရှိမမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်