ဟိတဘူတာ (日 田 駅 ဟိတ - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံအိုးအိတခရိုင်ဟိတမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်