ဟိရဆွတ်ခဘူတာ (平塚駅 ဟိရဆွတ်ခ - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံခါနာဂါဝါခရိုင်ဟိရဆွတ်ခမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်