ဟိုင်းခိုမြို့

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဟိုင်နန်ပြည်နယ်ရှိ စီရင်စုအဆင့်ရှိ မြို့တော်

ဟိုင်းခိုမြို့သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံဟိုင်နန်ပြည်နယ်၏ မြို့တော်ဖြစ်သည်။

သမိုင်းကြောင်းပြင်ဆင်

ပထဝီဝင်အနေအထားနှင့်ရာသီဥတုပြင်ဆင်


အုပ်ချုပ်ရေးပြင်ဆင်


စီးပွားရေးပြင်ဆင်


လူဦးရေနှင့်လူမျိုးများပြင်ဆင်


ယဉ်ကျေးမှုပြင်ဆင်


ခရီးသွားလုပ်ငန်းပြင်ဆင်


သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းပြင်ဆင်


ခရီးသွားလုပ်ငန်းပြင်ဆင်


ကိုးကားပြင်ဆင်