ဟိုးယဘူတာ

နိရှိတိုးခယေား၊ တိုကျို၊ ဂျပန်ရှိ ဘူတာရုံ

ဟိုးယဘူတာ (保谷駅 ဟိုးယ - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုခရိုင်နိရှိတိုးခယေားမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်