ဟဲအိဝဂျိမဘူတာ (平和島駅 ဟဲအိဝဂျိမ - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုခရိုင်အိုးတမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်