ဟွန်းနဘူတာ (本名駅 ဟွန်းန - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံဖုခုရှီးမားခရိုင်အိုးနုမတိုင်း၊ ခနဲယာမမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်