ဟိရဂန တွင် သို့မဟုတ် ခတခန တွင် (ရောမအက္ခရာဖြင့် ha ဖြင့် မှတ်သားသည်) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် မိုရ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။

အက္ခရာ ဖလှယ်ခြင်းha
hiragana origin
katakana origin
Form Rōmaji Hiragana Katakana
Normal h-
(は行 ha-gyō)
ha
haa
, hah
はあ, はぁ
はー
ハア, ハァ
ハー
Addition dakuten b-
(ば行 ba-gyō)
ba
baa
, bah
ばあ, ばぁ
ばー
バア, バァ
バー
Addition handakuten p-
(ぱ行 pa-gyō)
pa
paa
, pah
ぱあ, ぱぁ
ぱー
パア, パァ
パー

ဆွဲသားချက်ပြင်ဆင်

 
Stroke order in writing は
 
Stroke order in writing ハ

The Hiragana は is made with three strokes:

  1. A vertical line on the left side with a small curve.
  2. A horizontal stroke near the center.
  3. A vertical stroke on the right at the center of the second stroke followed by a loop near the end.

The Katakana ハ is made with two strokes:

  1. A straight stroke from the top pointing towards the bottom left.
  2. Another straight stroke going the opposite way, i.e. from the top to the bottom right.

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်ပြင်ဆင်

တမ်းပလိတ်:Charmap

တမ်းပလိတ်:Charmap

  • Braille
は / ハ in Japanese Braille
は / ハ
ha
ば / バ
ba
ぱ / パ
pa
はあ / ハー
ばあ / バー
ぱあ / パー
Other kana based on Braille
ひゃ / ヒャ
hya
びゃ / ビャ
bya
ぴゃ / ピャ
pya
ひゃあ / ヒャー
hyā
びゃあ / ビャー
byā
ぴゃあ / ピャー
pyā
                                       

 

ကိုးကားပြင်ဆင်