အကူအညီ ရေးသားပြုပြင်ခြင်း အသုံးပြုခြင်း ရေးထုံး လမ်းစဉ်

အကူအညီဖောင့်ရိုက်သွင်းခြင်းမေးနေကြ မေးခွန်းများပါဝင်လိုခြင်း


မေးမြန်းခြင်း

အလျဉ်စလို မမေးမီ မေးနေကျ မေးခွန်းများကို ဦးစွာ ဖတ်ကြည့်ပါ။

မသိလျှင်​ မေးရန်။

ဆွေးနွေး အကြံပေးရန်

အကြံပေးရန်။ ဆွေးနွေးရန်။

စာအရေးအသား အပေါ် မေးမြန်းရန်

စာရေးသားပုံ မှားသည်ဟု ထင်ပါက မေးမြန်းရန်မလိုဘဲ ပြုပြင်လိုက်ရန်။ သို့မဟုတ်​ ထိုစာမျက်နှာ၏ ပြောရန်ကဏ္ဍတွင် ရေးသားထားခဲ့ရန်။